USG Brzucha

USG Brzucha

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza lub za odpłatnością bez skierowania.

Sposób przygotowania do badania.

Na badanie należy zgłosić się na czczo, to znaczy w dniu badania nic nie jeść, nie pić, nie palić papierosów i jeśli to możliwe nie zażywać leków.