Kinezyterapia

Kinezyterapia

• ĆWICZENIA BIERNE
• ĆWICZENIA CZYNNO-BIERNE
• ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU
• ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE
• ĆWICZENIA CZYNNE Z OPOREM
• ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE
• ĆWICZENIA BIERNE REDRESYJNE
• ĆWICZENIA OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE
• ĆWICZENIA INSTRUKTAŻOWE

ĆWICZENIA BIERNE

WSKAZANIA:
• porażenia wiotkie lub spastyczne
• niedowłady mięśni
• brak dowolnej czynności mięśni
• jeśli ruch czynny jest niemożliwy ze względu na stan chorego

PRZECIWWSKAZANIA:
• ostre stany zapalne stawów
• stany zapalne tkanek okołostawowych
• stany zapalne żył
• temperatura powyżej 38°
• złamania ,stany pourazowe
• stany po zwichnięciu
• naruszona ciągłość skóry i tkanek miękkich
• występowanie bólu podczas ćwiczenia
• stany po zabiegach operacyjnych przed wyjęciem szwów (konsultacja z lekarzem)
• ciśnienie rozkurczowe powyżej 100 a skurczowe powyżej 160 (mierzone w spoczynku)
• ogólny ciężki stan pacjenta
• stan po tomografii komputerowej z kontrastem
• stan po nakłuciu dolędźwiowym (np. pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego)

ĆWICZENIA CZYNNO-BIERNE
Ich istotą jest ruch wykonywany przez terapeutę i czynne rozluźnianie mięśni przez ćwiczącego pacjenta.

WSKAZANIA:
• stany po chirurgicznych zabiegach rekonstrukcyjnych głównie w obrębie narządu ruchu
• stany po unieruchomieniu w opatrunkach gipsowych
• choroby gośćcowe, reumatoidalne
• unieruchomienie kończyn za pomocą wyciągów
• stany atrofii tkanek
• demineralizacji kości
• oparzenia większych części ciała
• inne zabiegi operacyjne nie koniecznie w obrębie narządu ruchu (np. stan po mastektomii)

PRZECIWWSKAZANIA:
• ostre stany zapalne stawów
• stany zapalne tkanek okołostawowych
• stany zapalne żył
• temperatura powyżej 38°
• złamania ,stany pourazowe
• stany po zwichnięciu
• naruszona ciągłość skóry i tkanek miękkich
• występowanie bólu podczas ćwiczenia
• stany po zabiegach operacyjnych przed wyjęciem szwów (konsultacja z lekarzem)
• ciśnienie rozkurczowe powyżej 100 a skurczowe powyżej 160 (mierzone w spoczynku)
• ogólny ciężki stan pacjenta
• stan po tomografii komputerowej z kontrastem
• stan po nakłuciu dolędźwiowym (np. pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego)

ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU
Ćwiczenia te polegają na samodzielnym wykonywaniu ruchów w stawach przy obciążeniu ćwiczonego odcinka ciała.
Celem ćwiczeń jest przeciwdziałanie zanikom mięśni i uzyskanie przyrostu ich siły, zapobieganie przykurczom w stawie, zwiększenie zakresu ruchów w stawie.

WSKAZANIA:
• zaniki i znaczne osłabienie siły mięśniowej
• niepełny zrost kostny
• zmiany zwyrodnieniowe stawów
• ograniczenia ruchomości w stawach
• stany po unieruchomieniu
• zespoły bólowe w obrębie aparatu ruchu

PRZECIWWSKAZANIA:
• ostre stany zapalne stawów
• stany zapalne tkanek okołostawowych
• stany zapalne żył
• temperatura powyżej 38°
• złamania ,stany pourazowe
• stany po zwichnięciu
• naruszona ciągłość skóry i tkanek miękkich
• występowanie bólu podczas ćwiczenia
• stany po zabiegach operacyjnych przed wyjęciem szwów (konsultacja z lekarzem)
• ciśnienie rozkurczowe powyżej 100 a skurczowe powyżej 160 (mierzone w spoczynku)
• ogólny ciężki stan pacjenta
• stan po tomografii komputerowej z kontrastem
• stan po nakłuciu dolędźwiowym (np. pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego)

ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE
Są to ćwiczenia wykonywane przez pacjenta na komendę terapeuty i pod jego kontrolą.

CEL:
• zwiększenie siły i wytrzymałości określonej grupy mięśniowej
• utrzymanie i zwiększenie zakresów ruchu w stawach
• poprawa koordynacji ruchowej

WSKAZANIA:
• osłabienie siły mięśniowej
• ograniczenia zakresu ruchomości
• wzmożone spoczynkowe napięcie mięśni
• zaburzenia koordynacji nerwowo-mięśniowej

PRZECIWWSKAZANIA:
• ostre stany zapalne stawów
• stany zapalne tkanek okołostawowych
• stany zapalne żył
• temperatura powyżej 38°
• złamania ,stany pourazowe
• stany po zwichnięciu
• naruszona ciągłość skóry i tkanek miękkich
• występowanie bólu podczas ćwiczenia
• stany po zabiegach operacyjnych przed wyjęciem szwów (konsultacja z lekarzem)
• ciśnienie rozkurczowe powyżej 100 a skurczowe powyżej 160 (mierzone w spoczynku)
• ogólny ciężki stan pacjenta
• stan po tomografii komputerowej z kontrastem
• stan po nakłuciu dolędźwiowym (np. pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego)

ĆWICZENIA CZYNNE Z OPOREM
CEL:
• uzyskanie przyrostu siły mięśniowej
• poprawa wytrzymałości mięśni
• zmniejszenie do minimum zaników mięśniowych powstałych w wyniku unieruchomienia lub procesów patologicznych
• opóźnienie występowania zaników mięśniowych
• uzyskanie kompensacyjnych przerostów siły
• uzyskanie poprawy koordynacji nerwowo-mięśniowej

WSKAZANIA:
• osłabienie siły mięśniowej
• stany unieruchomienia (np.: opatrunek gipsowy)

PRZECIWWSKAZANIA:
• ostre stany zapalne stawów
• stany zapalne tkanek okołostawowych
• stany zapalne żył
• temperatura powyżej 38°
• złamania, stany pourazowe
• stany po zwichnięciu
• naruszona ciągłość skóry i tkanek miękkich
• występowanie bólu podczas ćwiczenia
• stany po zabiegach operacyjnych przed wyjęciem szwów (konsultacja z lekarzem)
• ciśnienie rozkurczowe powyżej 100 a skurczowe powyżej 160 (mierzone w spoczynku)
• ogólny ciężki stan pacjenta
• stan po tomografii komputerowej z kontrastem
• stan po nakłuciu dolędźwiowym (np. pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego)

ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE
Ćwiczenia polegające na czynnym napięciu mięśni przez pacjenta ale bez zmiany długości tego mięśnia. Zmienia się tylko napięcie.

CELEM ĆWICZEŃ IZOMETRYCZNYCH JEST:
• uzyskanie przyrostu mięśniowego
• profilaktyka zaników mięśni
• zapewnienie sprawności i czynności mięśni i części ciała unieruchomionych - np. utrzymanie napięcia mięśnia czworogłowego w czasie gdy kończyna jest w gipsie

WSKAZANIA:
• małe i nieskomplikowane zaniki mięśniowe
• stany unieruchomienia kończyn, powodujące zanik z nieczynności mięśniowej
• w stanach, gdy ruch jest przeciwwskazaniem

PRZECIWWSKAZANIA:
• ostre stany zapalne stawów
• stany zapalne tkanek okołostawowych
• stany zapalne żył
• temperatura powyżej 38°
• złamania ,stany pourazowe
• stany po zwichnięciu
• naruszona ciągłość skóry i tkanek miękkich
• występowanie bólu podczas ćwiczenia
• stany po zabiegach operacyjnych przed wyjęciem szwów (konsultacja z lekarzem)
• ciśnienie rozkurczowe powyżej 100 a skurczowe powyżej 160 (mierzone w spoczynku)
• ogólny ciężki stan pacjenta
• stan po tomografii komputerowej z kontrastem
• stan po nakłuciu dolędźwiowym (np. pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego)

ĆWICZENIA BIERNE REDRESYJNE
Ćwiczenia te wykonuje się w celu rozciągnięcia przykurczonych tkanek okołostawowych. Czynnikami, które sprzyjają powstawaniu przykurczów tkanek okołostawowych i upośledzenia ruchomości stawów są urazy mięśni, więzadeł, torebek stawowych, zmiany zapalne stawu, długotrwałe unieruchomienie, zaburzenie równowagi mięśniowej między agonistami i antagonistami, uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (niedowłady, porażenia) oraz ból, który zmusza chorego do unieruchomienia stawu.

CEL ĆWICZEŃ:
• zamiana ruchu biernego na czynny w mięśniach, w których zmiany patologiczne przekreślają takie możliwości
• opóźniają postęp zmian degeneracyjnych
• zapobieganie przykurczom i zesztywnieniom stawów
• zapobieganie obrzękom zastoinowym
• ułatwienie krążenia krwi i chłonki
• zapobieganie odleżynom
• zachowanie czucia proprioceptywnego i pamięci ruchowej

WSKAZANIA:
• jako ćwiczenia przygotowujące kończyny do ruchu po długim unieruchomieniu
• choroby układu krążenia
• wczesny okres zawału mięśnia sercowego
• porażenia i niedowłady mięśni
• po zabiegu operacyjnym
• zwiększone napięcie spastyczne mięśni
• nie utrwalone ograniczenia ruchomości stawu
• zła trofika tkanek miękkich
• potrzeba utrzymania odpowiedniej długości i elastyczności w mięśniach

PRZECIWWSKAZANIA:
• ostre stany zapalne stawów
• stany zapalne tkanek okołostawowych
• stany zapalne żył
• temperatura powyżej 38°
• złamania ,stany pourazowe
• stany po zwichnięciu
• naruszona ciągłość skóry i tkanek miękkich
• występowanie bólu podczas ćwiczenia
• stany po zabiegach operacyjnych przed wyjęciem szwów (konsultacja z lekarzem)
• ciśnienie rozkurczowe powyżej 100 a skurczowe powyżej 160 (mierzone w spoczynku)
• ogólny ciężki stan pacjenta
• stan po tomografii komputerowej z kontrastem
• stan po nakłuciu dolędźwiowym (np. pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego)

ĆWICZENIA OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE
Są to ćwiczenia oddziałujące na cały organizm człowieka.

CEL:
• utrzymanie i wzmocnienie siły mięśni
• zachowanie pełnego zakresu ruchu w stawach i pełnej długości mięśni
• poprawienie krążenia
• utrzymanie dobrej czynności układu oddechowego i nerwowego z akcentem na profilaktykę i korekcję wad postawy
• sprzyja rozwojowi sprawności ogólnej siły mięśniowej, gibkości, elastyczności
• przełamywanie lęku i oporu przed wykonaniem trudniejszych elementów ćwiczeń

KORZYŚCI:
• stabilizacja i obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
• zmniejszenie ryzyka zawału serca
• zapobieganie zrzeszotnieniu kości (w osteoporozie)
• wyrównanie poziomu cukru we krwi w cukrzycy typu drugiego
• korygowanie wad postawy
• zmniejszenie masy ciała

ĆWICZENIA ODBYWAJĄ SIĘ NA SALI GIMNASTYCZNEJ WYPOSAŻONEJ W SPRZĘT DO ĆWICZEŃ TJ.:
• ergometr rowerowy (cykloergometr)
• piłki do ćwiczeń rehabilitacyjnych
• drabinki rehabilitacyjne ( do ćwiczeń ogólnousprawniających oraz gimnastyki korekcyjnej)
• taśmy Thera-band

PRZECIWWSKAZANIA:
• ostre stany zapalne stawów
• stany zapalne tkanek okołostawowych
• stany zapalne żył
• temperatura powyżej 38°
• złamania ,stany pourazowe
• stany po zwichnięciu
• naruszona ciągłość skóry i tkanek miękkich
• występowanie bólu podczas ćwiczenia
• stany po zabiegach operacyjnych przed wyjęciem szwów (konsultacja z lekarzem)
• ciśnienie rozkurczowe powyżej 100 a skurczowe powyżej 160 (mierzone w spoczynku)
• ogólny ciężki stan pacjenta
• stan po tomografii komputerowej z kontrastem
• stan po nakłuciu dolędźwiowym (np. pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego)

ĆWICZENIA INSTRUKTAŻOWE
Mają na celu naukę ćwiczeń gimnastycznych przez pacjenta pod okiem fizjoterapeuty. Ćwiczenia wykonywane są indywidualnie i dostosowywane do możliwości i stopnia dysfunkcji u danego pacjenta.